28 Feb 2016
Papieska Bazylika Świętego Domu, Loreto (Włochy)

Spiritual Retreat in Loreto 2016


300 katolickich templariuszy uczestniczy w rekolekcjach duchownych w papieskiej bazylice Świętego Domu, w którym zachowany jest Święty Dom z Nazaretu, w którym Maryja Dziewica otrzymała Zwiastowanie od Archanioła Gabriela, a dziś jest to Statua Czarnej Madonny z Loreto , opiekunem pilotów jest.
Podczas rekolekcji duchowych władze przyjęły pozdrowienia.
Katoliccy templariusze z Włoch zazwyczaj strzegą bazyliki jako ochotnicy.
Błogosławieństwo S.E.R. Arcybiskup Giovanni Tonucci, arcybiskup delegat Loreto i delegat papieski, a także cichy marsz na wiarę wzdłuż ulic miasta i przejście przez Drzwi Święte z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Bożego.