24 Mar 2019
Kościół Santa Anna w Watykanie i Ara Coeli w Rzymie, Watykan (Watykan)

2019 Główny klasztor katolickich templariuszy w Rzymie i Watykanie


350 katolickich templariuszy z całej Europy uczestniczy w rekolekcjach duchownych i klasztorze generalnym w Rzymie i Watykanie.
Cichy spacer po wiarę na ulicach Rzymu i Watykanu z postojem i katechezą ks. Bruno Silvestriniego w parafii Sant'Anna ai Palafrenieri w Watykanie.

Nocne czuwanie modlitewne i poranna Msza św. W Bazylice Santa Maria in Aracoeli pod przewodnictwem H. Em. Giovanni Battista Re.

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!