19 Mar 2017
Sanktuarium Boskiej Miłości, Św. Paweł za Murami, Plac Świętego Piotra, Bazylika Dwunastu Apostołów, Rzym (Włochy)

Klasztor generalny 2017 katolickich templariuszy w Rzymie


Katoliccy templariusze uczestniczący w generalnym klasztorze w 2017 r. W Sanktuarium Boskiej Miłości w Rzymie. Spacer w ciszy dla Wiary na ulicach Wiecznego Miasta, od Placu Świętego Piotra (Watykan), do Bazyliki św. Pawła za Murem, gdzie odprawiliśmy Mszę św. . Czuwanie na modlitwę i celebrację eucharystyczną w trzecią niedzielę Wielkiego Postu celebrowaną przez JE biskupa Augusto Paolo Lojudice, biskupa południowego sektora diecezji rzymskiej.
W Bazylice Świętych XII Apostoli znajdują się relikwie Apostołów Filipa i Jakuba Mniejszego, podczas gdy katoliccy templariusze z Włoch przynieśli relikwię Maryi Magdaleny.