13 May 2018
Olivetan Abbey of San Nicola, Brescia (Włochy)

Z Jego Ekscelencją Monsignore Pierantonio Tremolada przy ponownym otwarciu kultu Opactwa Kościół San Nicola w Rodengo Saiano


Katoliccy Templariusze uczestniczą we Mszy św. Wniebowstąpienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, zbiegającej się z ponownym pojawieniem się objawień fatimskich 13 maja w opactwie w Olivetan w San Nicola w Rodengo Saiano (Brescia), celebrowanym przez Jego Ekscelencję Monsignore Pierantonio Tremolada, Biskup diecezji Brescia.
Ojciec Przeor Opactwa, Don Benedetto Maria Toglia, ogłosił ponowne otwarcie kościoła opactwa po kilku miesiącach prac konserwatorskich.
Podczas celebracji święcenia kapłańskie zostały przekazane ks. Francisowi M. Kumi.


non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam