17 Mar 2018
Pontificia Parrocchia Sant'Anna dei Palafrenieri w Vaticano - Bazylika Santa Maria in Aracoeli - Basilica dei santi XII Apostoli, Watykan (Watykan)

250 katolickich templariuszy na spotkaniu generalnym w Rzymie i Watykanie z Mons. Fisichella


250 Katolickich Templariuszy uczestniczy w rekolekcjach duchowych w Bazylice Świętych XII Apostołów w Rzymie.
Cicha procesja dla wiary przez ulice miasta, razem z Bractwem Karminów Trastevere, niosąca krucyfiks wśród ludzi i towarzysząca relikwiom świętych.
Historyczny moment powitania i katechezy przez proboszcza Don Bruno Silvestriniego z Augustianów, po raz pierwszy w Papieskiej Parafii Sant'Anna dei Palafrenieri na terytorium Watykanu.
Obchody i nocne czuwanie modlitewne w Bazylice XII Apostołów z ks. Agnello Stoia, franciszkaninem i proboszczem bazyliki Santi XII Apostoli.
Eucharystia w Bazylice Santa Maria in Aracoeli pod przewodnictwem S.E. Mons. Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji, przypominając z wielkim wzruszeniem o licznych wolontariatach przeprowadzonych podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Bożego.