Nagrobek, umieszczony na wejściu, ma być wzniesiony z inicjatywy opata Francesco Grassiego w 1741 roku. Jest oczywiste, że jego związek z otaczającymi go budynkami, już obecnymi na karcie Carafa z 1775 roku, może być dziełem opata rodzina i że mogliby być jej rodzinną kaplicą.
Kościół został odnowiony w 1887 roku.