Intuicja jest świętym darem, rozum jest wiernym sługą.
Stworzyliśmy społeczeństwo, które czci sługę i zapomniało o darze.