Wszystko zostanie przekazane tym, którzy wyrzekli się nawet na chwilę.