Ci, którzy podążają jego ścieżką, zawsze mają cel do osiągnięcia, ale ci, którzy stracili właściwą ścieżkę, wędrują bez końca.