Wiedza jest skarbem, ale praktyka jest jej kluczem.