Wielkie Duchy zawsze napotykały gwałtowny sprzeciw przeciętnych umysłów.