Wszyscy, którzy zapominają o przeszłości, są skazani na ponowne przeżycie.