Wszystkie Pisma zostały napisane w tym celu: aby człowiek zrozumiał, jak bardzo Bóg go kocha i przez zrozumienie Go rozpala się miłością do Niego.