Prawdziwe bogactwo nie polega na posiadaniu wielu dóbr, ale na posiadaniu niewielu potrzeb.