Możemy wybaczyć dziecku, gdy boi się ciemności.
Prawdziwą tragedią życia jest to, że człowiek boi się światła.