Jeśli milczysz, milcz dla miłości. Jeśli mówisz, mów za miłość.
Jeśli poprawisz, popraw dla miłości.
Jeśli wybaczysz, wybacz mi miłość.
Niech korzeń miłości będzie zawsze w tobie,
ponieważ tylko miłość może pochodzić z tego korzenia.
Kochaj i rób, co chcesz.
Miłość w przeciwnościach trwa,
w dobrobycie umiarkuje się
w cierpieniu jest silny,
w dobrych pracach jest zabawne,
w pokusach jest to bezpieczne,
w gościnności jest hojny,
wśród prawdziwych braci jest szczęśliwy,
wśród fałszywych jest cierpliwy.
To dusza świętych ksiąg,
to jest cnota proroctwa,
jest zbawieniem tajemnic,
to siła nauki,
to jest owoc wiary,
to bogactwo biednych,
to życie tych, którzy umierają.

Miłość jest wszystkim

Święty Augustyn