Większość rzeczy boskich unika wiedzy przez niedowierzanie.