Nadzieja jest jedynym wspólnym dobrem wszystkich ludzi, a nawet ci, którzy nie mają nic więcej, wciąż ją posiadają.